Projekty

Sąd Okręgowy, Katowice

Lokalizacja
ul. Francuska, Katowice
Inwestor
Ministerstwo Sprawiedliwości RP
Zespół projektowy
Tomasz Konior
A. Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Marek Koryczan
Aleksander Nowacki
Powierzchnia użytkowa
10 899 m2
Kubatura
46 544 m3
Projekt
2003
Nagrody
III nagroda w konkursie
Opis
Projekt modelowego obiektu sądu, optymalny w zakresie funkcjonalno-przestrzennym o jednoznacznej symbolice i czytelnej formie architektonicznej będącej dopełnieniem przestrzeni miejskiej, której stanie się fragmentem.

Czytelność budynku polega na zestawieniu dwóch brył: niskiej, dwu kondygnacyjnej – mieszczącej funkcje administracyjno-biurowe oraz wysokiej 10-cio kondygnacyjnej, w której zaprojektowano strefę sal rozpraw.

Część wspólna tj. parter i pierwsze piętro to strefa hallu wejściowego, funkcji ogólnodostępnych z sekretariatami poszczególnych wydziałów.

Całość spięta jest niezależnymi pionami komunikacji osobno dla interesantów, osobno dla sędziów.

Każda z części budynku czytelnie określa funkcję, którą zawiera. Część niska jest dobrym rozwiązaniem dla biur i administracji.

Część wysoka odpowiada potrzebie wydzielenia sal rozpraw i obustronnej dostępności dla sędziów i interesantów.

Symbolika obiektu użyteczności publicznej szczególnie ważna dla budynku sądu wyraża się w formie architektonicznej, łączącej demokratyczne procedury z powagą wymiaru sprawiedliwości.

Z jednej strony prosta, niska architektura, zanurzona w zieleni i prowadząca do hallu wejściowego z drugiej „brama sprawiedliwości” dominująca w skali, wykraczająca poza bezpośrednie otoczenie.

Fragment przestrzeni miasta jakim stanie się całe założenie sądu okręgowego jest jednym z najważniejszych miejsc Katowic, w strefie bezpośredniego otoczenia centrum. Ponadto spina dwie ważne ulice: istniejącą - Francuską i planowaną -Damrota.

Obie te wartości realizowane są przez świadome zestawienie wysokiej i niskiej części budynku i utrzymaniem linii i skali zabudowy ulicy Francuskiej.