Kontakt

KONIOR STUDIO sp. z o.o.

ul. Konstantego Damrota 22
40-022 Katowice
tel. +48 32 609 56 00
fax. +48 32 609 56 09
e-mail: biuro@koniorstudio.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001097681
NIP 9542870676
REGON 528512790
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł