Projekty

Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zatorskiej i ulic przyległych, Wadowice

Inwestor
Urząd Miejski w Wadowicach
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Ewa Nowacka
Aleksander Nowacki
Marcin Jurkiewicz
Powierzchnia terenu
4 950 m2
Projekt
2006-2007
Realizacja
2007-2008
Opis
Projekt zakłada utworzenie pieszego pasażu z elementami małej architektury. Inspiracją dla przyjętego rozwiązania był krajobraz Małopolski z jego charakterystycznym podziałem pól uprawnych na równoległe, wąskie pasy, poprzecinane miękko wijącymi się liniami dróg. Przenosząc ten obraz na projekt zagospodarowania ulicy Zatorskiej przyjęto układ poziomo biegnących pasów o nieregularnej szerokości wykonanych z czterech odcieni kostki granitowej. Na środku ulicy zaprojektowano „wstęgę” o falującym przebiegu, wykonaną z płyt granitowych, w obrębie której mieszczą się wszystkie elementy małej architektury: ławki, kwietniki, oprawy oświetleniowe, kosze na śmieci, kanalizacja deszczowa itp. Wstęga rozpoczyna się wić od źródła zlokalizowanego przy rynku, a kończy na placu Obrońców Westerplatte, gdzie zaprojektowano zielony skwer będący kontynuacją pasmowego układu pasażu pieszego z kaskadą wodną.