Projekty

Centrum Nauki I Edukacji Muzycznej Symfonia, Katowice

Inwestor
Akademia Muzyczna w KatowicachRealizacja finansowana ze środków strukturalnych UEŚląski Urząd MarszałkowskiUrząd Miasta w Katowicach
Zespół projektowy
Tomasz Konior
A. Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Aleksander Nowacki
Joanna Korczyńska
Marek Koryczan
Ewa Nowacka
Wojciech Czapnik
Grzegorz Kasza
Danuta Pękała
Maciej Strączek
Anna Zawiła
Piotr Zowada
Maciej Niewiadomski
Powierzchnia
14 119 m2
Kubatura
50 040 m3
Projekt
2004—2006
Realizacja
2005—2007
Nagrody
- MIES VAN DER ROHE AWARD
Nominacja
- BRICK AWARD
Nominacja - ARCHITEKTURA ROKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2008
Grand Prix
- NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2008
w kat. Modernizacja
- NAGRODA ROKU SARP 2007
Najlepszy Zrealizowany Obiekt
- NAGRODA ROKU SARP
Najlepszy Obiekt wzniesiony ze środków publicznych w roku 2007
- FRIENDLY SPACE AWARD
Nagroda zdobyta podczas XXIII Kongresu UIA
w Turynie
- EUROPEAN COMMERCIAL PROPERTY AWARDS
Wyróżnienie tytułem Highly Commended
w kat. Public Service
- NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2008
Nagroda I stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa
Opis

Połączenie nowej części Akademii Muzycznej ze starym, stuletnim gmachem. Ceglana budowla o neogotyckiej architekturze została połączona z nowym obiektem przeszklonym  atrium — nowym placem pod dachem. Wykreowana przestrzeń publiczna stała się sercem całego założenia, łączącym funkcję foyer, zimowego ogrodu, kawiarni, miejsca spotkań, gdzie można kontemplować architekturę, jak i wsłuchiwać się w muzykę dobiegającą z sal prób.