Projekty

Centrum Muzyki, Kraków

Lokalizacja
Kraków
Inwestor
Województwo Małopolskie, Miasto Kraków
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Dominik Koroś
Paweł Przeniosło
Wojciech Purski
Dominika Lorek
Dariusz Gajewski
Magdalena Jagoda
Kacper Krok
Monika Lipińska
Anna Adamiecka
Patrycja Lyszczyk
Borys Moryl
Konstrukcja
Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Akustyka
Nagata Acoustics, Manufaktura Technologiczna
Projekt zieleni
Jarosław Papla
Konkurs
2018
Nagrody
- KONKURS REALIZACYJNY Wyróżnienie
Opis
PARK
Koncepcję przestrzeni parkowej oparto na generalnym założeniu zachowania i wyeksponowania istniejących reliktów fortu oraz istniejącej roślinności uzupełniając obszar o nowe atrakcje.

OGRODY TEMATYCZNE
Park podzielona na 4 ogrody tematyczne: ogród wody, wiatru, ognia i ziemi. Ogród wody - w centralnej części zbiornik wody, otaczający istniejący budynek pawilonu, będący częścią systemu retencji wód deszczowych oraz enklawę bioróżnorodności. Ogród wiatru - w przewarzającej części porośnięty wysokimi trawami, falującymi na wietrze. Dodatkową atrakcją w tej części parku będą rzeźby wiatrowe oraz instrumenty, dzwonki wydające dźwięki dzięki ruchowi powietrza. Ogród ognia - będzie stanowił otoczenie dla pawilonu ognia z ekspozycją militarną. Ogród ziemi – o charakterze leśnym i naturalnym.

DACHY ZIELONE
Na dachu budynku projektuje się nasadzenia inspirowane i wzorowane na murawach kserotermicznych i ciepłolubnej roślinności naskalnej, którą można spotkać na wapiennych wzgórzach głównie w zachodniej części Krakowa. Skojarzenia ze Skałkami Twardowskiego lub z Wzgórzem Krakusa jest pożądane. Tego typu nasadzenia doskonale sprawdzą się na dachu budynku, a jednocześnie stworzą siedlisko dla wielu owadów i motyli.

KONTEKST
Od południa - nieokreślona obecność fortu wyznacza domyślną granicę, stąd już tylko wał przeciwpowodziowy dzieli teren od Wisły. Od północy - przydrożna, cenna brzoza i planowany dojazd. Dalej współczesna zabudowa mieszkalna. Przyszła droga prowadzi do planowanej Akademii Muzycznej, która wyznacza granicę od wschodu. Pozostaje strona zachodnia, która połączy nowy gmach z miastem i wyznaczy wejście i „twarz” nowej Filharmonii.

FORT GRZEGÓRZECKI
Widocznych reliktów zachowało się niewiele. Tym bardziej znaczenie ma każdy ślad. Wciąż nie zbadano, co kryje się w ziemi. Teren porasta mnóstwo drzew. Chcąc chronić cenny krajobraz ingerencję ograniczyliśmy do minimum.

URBANISTYKA
Przyjęliśmy najbardziej prawdopodobny obrys fortu. Planowany układ alejek będzie równoległy do fortu tworząc strefę, w której swobodnie można odkrywać kolejne fragmenty fortyfikacji, stopniowo przywracać intrygujący świat z przeszłości. Wykorzystując pozostałości umocnień na całym obszarze powstaje unikalny, nie do końca zdefiniowany park atrakcji.

GMACH
Przy rondzie powstanie strefa podjazdu i wejścia. Wyniesiony ponad teren plac, dostępny głównie dla pieszych poprzez paradne schody i wygodne pochylnie daje zarówno komfort dojścia jak i podjazdu pod wejście główne. Niezwykłym dopełnieniem funkcji i formy gmachu jest ogólnodostępny, porośnięty bujną roślinnością dach, na który prowadzą schody, windy i zlokalizowana nad salą recitalową pochylnia, która otacza pogrążony w dachu zielony labirynt.

SKOJARZENIA I SYMBOLE
Skałki Twardowskiego - charakterystyczny dla Krakowa fenomen, stał się impulsem do poszukiwania w projekcie lokalnych odniesień, które podkreślą i wyrażą specyfikę i ducha nowego miejsca. „Wapienna” tektonika bryły i nawiązujący do skał horyzontalny język elewacji, światłocień i kolor, wreszcie porastająca dach, uskoki i szczeliny roślinność mają przywodzić skojarzenia.
Wejście uformowano na kształt portyku. W nieregularnej bryle tak klasyczny motyw jest próbą kontynuacji bogatej tradycji budowania publicznych gmachów.
Park i gmach są silnie osadzone w naturze i związane z kulturowym krajobrazem, razem tworzą magnetyzm miejsca - współczesną Arkadię, jednak mocno zakorzenioną w tradycji i lokalnym kontekście.

WNĘTRZE
Pierwszą, witającą przestrzenią jest dwukondygnacyjny westybul. To strefa kas, szatni, sklepu z pamiątkami a przede wszystkim spotkań i oczekiwania publiczności przybyłej na koncert. Stąd można dostać się niezależną klatką schodową lub windą na taras widokowy i do restauracji zlokalizowanej na najwyższej kondygnacji. Centralnym miejscem gmachu jest wielokondygnacyjne foyer, które umożliwia wygodne i logiczne poruszanie się po wszystkich, ogólnodostępnych strefach budynku, korzystanie z sal tematycznych, barów i toalet, a przede wszystkim dotarcie na dowolny poziom do każdej z trzech sal koncertowych. Spektakularne schody swym kierunkiem podkreślają „otwarcie” wnętrza na park i fort. Atrakcyjnym dopełnieniem funkcji gmachu jest ogólnodostępny, porośnięty bujną roślinnością dach, na który prowadzą schody, windy i zlokalizowana nad salą recitalową pochylnia, która otacza pogrążony w dachu labirynt.
Z uwagi na sąsiedztwo Wisły i wysokie wody gruntowe zdecydowano o przyjęciu poziomu estrad wszystkich sal koncertowych na istniejącym terenie. Taka decyzja - aby zmieścić wysokość największej z sal w zapisach planu miejscowego - zdeterminowała strukturę i funkcjonalność gmachu.
W układzie poziomym budynek wyraźnie dzieli się na dwie części: dla publiczności i muzyków. Foyer to część wspólna, która służy wszystkim użytkownikom. Jednak to część muzyczna w pełni oddaje specyfikę miejsca wyrażoną w założeniach do konkursu.
Gmach stanie się siedzibą trzech wybitnych zespołów muzycznych. Ich mecenasami są 2 publiczne podmioty: Samorząd Miasta Kraków i Marszałek Województwa Małopolskiego. Tym samym mamy do czynienia z dwoma obiektami w jednym budynku. Zarówno połączenie jak i podział wynikający z takich założeń jest wyraźnie czytelny w układzie przestrzennym i strukturze gmachu.