Projekty

Budynek Dydaktyczny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice

Lokalizacja
ul. Wojewódzka, Katowice
Inwestor
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Dominik Koroś
Patrycja Lyszczyk
Kacper Krok
Agata Pietrzak
Maciej Sewiołło
Magdalena Jagoda
Konstrukcja
Burro Happold Polska Sp. z o.o., Akustyka, Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o.
Powierzchnia terenu
5218,0 m2
Powierzchnia całkowita
7450,5 m2
Powierzchnia zabudowy
1819,8 m2
Powierzchnia użytkowa
5494,3 m2
Konkurs
2019
Nagrody
II miejsce
Opis
Głównymi inspiracjami dla nowego budynku stały się kompozycja urbanistyczna Kampusu, istniejąca zabudowa Akademii Muzycznej oraz planowana funkcja nowego budynku dydaktycznego.

KOMPOZYCJA

Istotnym elementem ładu przestrzennego w mieście są powiązania funkcjonalne, osie widokowe i czytelne granice urbanistyczne. Oś główna kampusu Akademii Muzycznej nie tylko wyznacza konsekwentny układ wewnętrzny ale także łączy się widokowo z kościołem Mariackim. Obie te dominanty mają silny wpływ na budowanie tożsamości nie tylko tego miejsca ale i całego miasta.

Logicznie rozplanowany program nowego budynku zamknęliśmy w prostokąt odpowiadający zewnętrznym krawędziom gmachu głównego. Przecięty zgodnie z podziałem funkcjonalnym i rozsunięty prostopadle do głównej osi Kampusu wyznacza ramy dla wielofunkcyjnego atrium.

Przeszklony hol wejściowy pozwala na atrakcyjne otwarcia widokowe w stronę Akademii oraz Kościoła jednoznacznie osadzając go w strukturze miasta i kampusu.

BAZA

Zabytkowy gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych od lat pełni funkcję siedziby najstarszej wyższej uczelni na Śląsku, jaką jest Akademia Muzyczna w Katowicach. Jego tektonika, skala, proporcje i użyte materiały zdefiniowały strukturę i język nowego budynku. Prosty w formie, masywny cokół z charakterystycznie układaną cegłą tworzy nam współczesny ornament nawiązując dialog z cegłą użytą we wszystkich budynkach Kampusu. Zastosowanie tego materiału w parterze fizycznie i metaforycznie staje się fundamentem, bazą, punktem wyjścia dla nowego budynku i nowej dziedziny kształcenia w AM.

RUCH

Kolejną ważną inspiracją stał się program funkcjonalny, który jednoznacznie określa przeznaczenie nowego obiektu dla zajęć i przedstawień tanecznych, teatralnych i muzycznych. Tę energię, ruch i emocje wyrażane przez artystów a odbierane przez widzów na scenie postanowiliśmy przenieść w wyrazie architektonicznym na wyższe kondygnacje. Szklane, przezierne ale nie przeźroczyste bryły ukazują na elewacji niedopowiedziany spektakl świateł i cieni ćwiczących artystów, jednocześnie zapewniając im maksimum intymności tak ważnej w rozwoju twórczym.