Tomasz Konior

Tomasz Konior architekt i urbanista. Założyciel, właściciel i główny architekt w Konior Studio.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994). Studia podyplomowe z konserwacji zabytków na Politechnice Śląskiej (1995) . Doktor nauk technicznych (2019) obronił dysertację doktorską „Ewolucja przestrzeni publicznej w budynkach dla muzyki”. Praktykę projektową odbył  na FH w Trewirze. Od 1995 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia, m.in: Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014), Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji (2015), Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury za projekt i realizację NOSPR-u w Katowicach (2014), Cezar Śląskiego Biznesu (2013), Śląska Nagroda Jakości (2014), Medal Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach (2007), I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Młodych Architektów 'Leonardo’ (2007).

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Izby Architektów RP. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy ZG SARP. Członek i współzałożyciel Instytutu Współczesnego Miasta. Członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Katowice Kultura Natura. Członek fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim. Członek stowarzyszenia LIBRA w Katowicach.

Pasjonat miasta i muzyki klasycznej.