Tomasz Konior

Tomasz Konior architekt i urbanista. Od 1995 roku prowadzi autorskie biuro architektoniczne Konior Studio.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994). Studia podyplomowe z konserwacji zabytków
na Politechnice Śląskiej (1995). W 2019 roku obronił doktorat pt. „Ewolucja przestrzeni publicznej w budynkach
dla muzyki”. Praktykę projektową odbył  na FH w Trewirze.

Autor lub współautor ponad 200 budynków, głównie użyteczności publicznej. Szczególne uznanie przyniosły mu obiekty dla muzyki, m.in. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Zespołu Szkół Muzycznych w Warszawie, rozbudowa Biblioteki Narodowej
w Warszawie oraz gmach Filharmonii w Brnie. Otrzymał ponad 80 nagród w konkursach architektonicznych oraz indywidualnych.

Do najważniejszych wyróżnień należą: Leonardo Award w Mińsku (2007), Nagroda Międzynarodowej Unii Architektów
na kongresie UIA w Turynie: „Award For The Most Friendly And Accessible For All Public Project”, Nagroda Roku SARP (2008), Medal im. Zygmunta Majerskiego (2010), Śląska Nagroda Jakości (2014), Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014).

Jest członkiem Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.
W kadencji 2012–2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy Zarządzie Głównym SARP. Jest członkiem i współzałożycielem Instytutu Współczesnego Miasta. Angażuje się w społeczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska (Stowarzyszenie LIBRA) oraz promocję muzyki (Stowarzyszenie Katowice Natura Kultura).

Pasjonat miasta i muzyki klasycznej.