Projekty

Zespół Sakralny, Kraków

Lokalizacja
Religious Complex, Cracow
Inwestor
Parafia Bazyliki Wniebowzięcia NMP
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Małgorzata Strańska-Stanek
Maciej Strączek
Aleksander Nowacki
Piotr Zowada
Powierzchnia
4 200 m2
Projekt
2003—2005
Realizacja
2005—2008
Opis
Świątynia będzie pierwszym etapem większego założenia sakralnego, na który składają się: kościół z kaplicą, plebania, szkoła z salą gimnastyczną (pełniącą także rolę wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej) i niewielki zespół charytatywny z usługami. Przede wszystkim dla organizowanej wspólnoty, ale również dla całego osiedla, zespół sakralny będzie punktem centralnym. Będzie integrował i wzmacniał ludzkie więzi.

Działka zorientowana z północy na południe znajduje się na osi widokowej w kierunku Kopca Kościuszki. Jego perspektywa była jedną z inspiracji projektu. Nieproporcjonalnie długi prostokąt skłonił nas do liniowego, podłużnego układu i ułożenia elementów bogatego programu jeden za drugim. W całości uzyskano równowagę między naturą i kulturą, światem zastanym i zbudowanym.

Zespół pomiędzy dwoma ceglano-kamiennymi murami uzupełniają place, dziedzińce, atria, spacje i zaułki. Wszystko to wzbogacając formę, nadaje funkcji przejrzystą i czytelną strukturę. Materiały: kamień i cegła, są głęboko osadzone w tradycji krakowskiego budowania. Surowy żelbet i szkło wyrażają najpełniej współczesny język architektury. Zastosowany biały wapień — nie jest surowy, poddany wstępnej obróbce, częściowo gładzony, wyraża naturalne piękno i ludzki talent.