Projekty

Szkoła Podstawowa, Niepołomice

Lokalizacja
Niepołomice
Inwestor
Gmina Niepołomice
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Aleksander Nowacki
Dariusz Gajewski
Marcin Piotrowski
Dominik Koroś
Powierzchnia zabudowy
4 998 m2
Projekt
2015
Opis
Budynek szkoły składa się z dwóch skrzydeł, odchylonych od siebie o 30o . Każde skrzydło mieści 6 klas lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i towarzyszącymi. Skrzydło zachodnie połączone jest na całej długości z dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjno – obsługowym, natomiast wschodnie – z salą gimnastyczną wraz z zapleczem. W środku układu znajduje się główna przestrzeń wspólna szkoły – wysoka na 2 kondygnacje, świetnie doświetlona aula szkolna.

Część klasowa oparta jest na charakterystycznym motywie plastra miodu - klasy lekcyjne i połączone z nimi halle oraz pomieszczenia pomocnicze stanowią sześcioboczne „komórki” tworzące zwartą kompozycję. Motyw ten jest również widoczny w strefie ogródków klasowych, jak również w innych miejscach szkoły (np. meble), stanowiąc główny element plastyczny budynku.

Bardzo ważnym elementem budynku są dachy. Dachy przekrywające klasy, aulę, salę gimnastyczną oraz budynek dwukondygnacyjny, to dachy pulpitowe o konstrukcji drewnianej; ich charakterystyczne okapy chronią okna przed nadmiarem słońca, a ściany przed dostępem wody.

Między nimi znajduje się dach zielony, dostępny z pierwszego piętra. Jego użycie związane jest z założoną w projekcie energooszczędnością oraz racjonalnym gospodarowaniem wodą opadową.