Projekty

Sąd Apelacyjny, Kraków

Zespół projektowy
Tomasz Konior
A.Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Wojciech Czapnik
Tomasz Borosz
Jakub Pstraś
Jakub Korfanty
Projekt
2004
Opis