Projekty

Plac Słoneczny, Katowice

Lokalizacja
Katowice
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Aleksander Nowacki
Anna Jabłońska-Lisińska
Projekt
2007
Opis
Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna kompleksu mieszkaniowego wielorodzinnego oraz budynku biurowego z parkingami podziemnymi oraz częścią handlowo - usługową

Podstawowe założenia:


Urbanistyka

Podkreślenie i uzupełnienie kontekstu urbanistycznego;

Budowa kwartału zgodnie z zasadami kształtowania tkanki miejskiej;

Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej;

Uzupełnienie istotnych osi kompozycyjnych śródmieścia.

Architektura

Kontynuacja dobrej katowickiej tradycji modernistycznej;

Nowoczesność i ponadczasowość rozwiązań;

Prostota i pragmatyzm.

Funkcja

Czytelne podziały funkcjonalne;

Wysoka jakość przyjętych rozwiązań poszczególnych funkcji zespołu;

Rozdział przestrzeni publicznych i prywatnych;

Powiązania funkcjonalne z otoczeniem.

Budynki

Projekt przewiduje realizację części mieszkalnej w formie dwóch budynków o zróżnicowanej formie oraz różnym charakterze oferowanych mieszkań – wieży mieszkalnej i budynku horyzontalnego oraz budynku biurowego domykającego kompozycję.