Projekty

Biblioteka Narodowa, Warszawa

Lokalizacja
Warszawa, Al. Niepodległości 213
Konkurs
I miejsce
Inwestor
Biblioteka Narodowa
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Katarzyna Sokołowska SOKKA
Wojciech Sokołowski SOKKA
Angelika Drozd
Dominik Koroś
Michał Lipiec
Marcin Piotrowski
Wojciech Przywecki
Piotr Straszak
Mikołaj Zdanowski
Ewelina Bidzińska SOKKA
Michał Latko SOKKA
Opis
Człowiek i książka są źródłem powstawania i funkcjonowania bibliotek. Intuicyjność poruszania się po budynku, brak barier architektonicznych, ergonomia, specjalistyczne oświetlenie i aranżacja oraz różnorodność funkcji towarzyszących bezpośrednio wpływają na popularność miejsc. Natomiast odpowiednie magazynowanie księgozbioru, logika przestrzeni czytelniczych i funkcji obsługujących, wysokowydajne instalacje, ekonomika utrzymywania obiektu oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii podnosi ilość, jakość i różnorodność zbiorów a także ich dostępność i bezpieczeństwo.