Projekty

Biblioteka, Korea

Lokalizacja
Korea, Daegu Gosan
Inwestor
Daegu Gosan
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Dominik Koroś
Michał Lipiec
Marcin Piotrowski
Mariusz Wronowski
Powierzchnia użytkowa
3180 m2
Projekt
2012
Opis
Teren pod nowa bibliotekę znajduje się między parkiem i nieuporządkowanym, pozbawionym charakteru placem. Poszukując pomysłu na obiekt wykluczyliśmy rozwiązanie: "budynek-bariera", który stojąc pomiędzy ważnymi przestrzeniami publicznymi skutecznie je oddzieli. Poszukiwaliśmy "budynku-zaproszenia", który łącząc miejskie przestrzenie stanie się symbolem integracji. Poprzez podział bryły utworzono atrakcyjne przestrzenie na zewnątrz z charakterystycznym "przejściem-pasażem" umożliwiającym komunikację pomiędzy placem i parkiem. Kreując swoisty "świat pomiędzy" budujemy nowe zjawisko na miejskim szlaku pozwalające na "przejście przez" budynek bez konieczności "wejścia do" budynku.

Kreowana przestrzeń w swym praktycznym i symbolicznym założeniu łączy miasto, czas i ludzi.

Most w sposób czytelny i prosty wyraża tę symbolikę. Tutaj przekłada się ona na język budynku. Jego masę tworzą trzy elementy: dwa masywne "bloki-filary" stojące na placu oraz trzeci - lekkie zawieszone nad placem przęsło, struktura rozpięta pomiędzy filarami na poziomie trzeciej kondygnacji. Przęsło solidnie wiąże wszystkie trzy elementy w jedną, funkcjonalną i przestrzenną całość. Dzięki temu powstaje sekwencja przenikających się przestrzeni wewnątrz i zewnątrz, otwarć widokowych i perspektyw, które sprawiają, że budynek nawiązuje silny dialog z otoczeniem.