Projekty

Zespół mieszkaniowy, Katowice

Lokalizacja
ul. Ceglana, Katowice
Projekt
2008
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Paweł Gruszka
Maciej Niewiadomski
Piotr Zowada
Aleksander Nowacki
Powierzchnia
23 814 m2
Powierzchnia terenu
105 551 m2
Opis
Główną ideą autorów koncepcji było wykreowanie wyjątkowej enklawy mieszkaniowo - rekreacyjnej w bliskim sąsiedztwie śródmieścia Katowic. Rozległy, niezabudowany teren o wyjątkowych walorach lokalizacyjnych i krajobrazowych wraz ze zbiornikiem wodnym i bujną zielenią tworzy unikalne warunki dla ekskluzywnej tkanki mieszkaniowej.

Ten naturalny, zielony krajobraz będzie stanowił tło dla całościowego założenia urbanistycznego o nowoczesnej, charakterystycznej architekturze. Harmonijne połączenie natury, kultury, jakości i symboliki tworzy silny wyraz przestrzenny.

Kompozycja zespołu oparta jest o wyraźnie zarysowane osie urbanistyczne, których nazwy pochodzą od charakterystycznych dla miejsca naturalnych walorów: zieleni i wody.

Osie mają swój początek i koniec w charakterystycznych miejscach zespołu, są symbolami czterech stron świata, czterech żywiołów i czterech pór roku, oraz wyznaczają układ urbanistyczny zabudowy osiedla.

Na zamknięciach osi zaprojektowano obiekty kubaturowe o unikalnej architekturze, stanowiące „Bramy”, dominanty całej zabudowy. Osie dzielą ponadto zabudowę na cztery mniejsze enklawy mieszkaniowe, którym przypisano szczególne cechy zabudowy o różnej skali i kolorystyce.