Projekty

Zagospodarowanie Placu Defilad, Warszawa

Inwestor
Miasto Stołeczne Warszawy
Zespół projektowy
Tomasz Konior
A. Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Wojciech Czapnik
Aleksander Nowacki
Powierzchnia
18 660 m2
Kubatura
74 570 m3
Projekt
2005
Opis