Projekty

Filharmonia, Brno, Czech Republic

Lokalizacja
Brno, Republika Czeska
Inwestor
Miasto Brno
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Paweł Przeniosło
Wojciech Purski
Angelika Drozd
Agata Gryszkiewicz
Dominik Koroś
Akustyka
Nagata Acoustics, Manufaktura Technologiczna
Opis
Dwoistość to cecha, która definiuje gmach i jego przeznaczenie.
Dwie struktury: masywna, zamknięta, podporządkowana muzyce i otwarta, transparentna w silnej relacji z miastem.
Dwie funkcje: siedziba Orkiestry i  ogólnodostępna przestrzeń publiczna.
Dwa architektoniczne języki: historyczny, związany z tradycją miasta  oraz współczesny, wykorzystujący dzisiejsze możliwości technologiczne.
Dwa materiały: piaskowiec i szkło.

Obrys gmachu określiły krawędzie sąsiednich budynków, zewnętrzne i wewnętrzne pierzeje historycznego kwartału zabudowy. Rozpoznawalnym motywem tego budynku jest stopniowanie. Takie rozwiązanie pozwala przemieszczać się między poziomami i konsekwentnie kształtować bryłę budynku. Począwszy od schodów na placu wejściowym, który wnika do środka i tworzy przestrzeń foyer, przez paradne schody łączące kolejne poziomy, kończąc na dachu, który będąc piątą elewacją przybrał formę schodkowego tarasu widokowego.

Najważniejszą przestrzenią jest sala koncertowa. Posiada widownię na 1300 melomanów i estradę zaprojektowaną tak, aby dawała nieograniczone możliwości aranżacji: od kameralnych, solowych występów po wielkie monumentalne koncerty na symfoniczną orkiestrę i chóry. Najwyższa jakość brzmienia oraz wrażenia estetyczne i wizualne określają wyjątkowy charakter i atmosferę sali koncertowej, jej przestrzenność i wykończenie w całości podporządkowane są muzyce.