Projects

Plac Słoneczny, Katowice

Lokalizacja
Katowice
Projekt
2007
Autorzy
Tomasz Konior, Aleksander Nowacki, Anna Jabłońska-Lisińska

KONCEPCJA URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z PARKINGAMI PODZIEMNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ HANDLOWO – USŁUGOWĄ

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

URBANISTYKA

 - Podkreślenie i uzupełnienie kontekstu urbanistycznego;

 - Budowa kwartału zgodnie z zasadami kształtowania tkanki miejskiej;

 - Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej;

 - Uzupełnienie istotnych osi kompozycyjnych śródmieścia. 

ARCHITEKTURA

 - Kontynuacja dobrej katowickiej tradycji modernistycznej;

 - Nowoczesność i ponadczasowość rozwiązań;

 - Prostota i pragmatyzm.

 FUNKCJA

 - Czytelne podziały funkcjonalne;

 - Wysoka jakość przyjętych rozwiązań poszczególnych funkcji zespołu;

 - Rozdział przestrzeni publicznych i prywatnych;

 - Powiązania funkcjonalne z otoczeniem.

BUDYNKI

Projekt przewiduje realizację części mieszkalnej w formie dwóch budynków o zróżnicowanej formie oraz różnym charakterze oferowanych mieszkań – wieży mieszkalnej i budynku horyzontalnego oraz budynku biurowego domykającego kompozycję.