Projekty

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1, Warszawa

Lokalizacja
Warszawa, ul. Rakowiecka 21
Konkurs
I miejsce
Projekt
2015
Inwestor
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie
Autor
Tomasz Konior
Zespół projektowy
Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Dominik Koroś, Aleksander Nowacki, Wojciech Przywecki, Angelika Drozd, Mikołaj Zdanowski, Piotr Straszak, Anita Łukaszyk-Nagi, Justyna Boduch, Adam Przybyła, Anna Kłosek, Arkadiusz Laskowski
Konstrukcja
firma inżynierska "STATYK"
Akustyka
Nagata Acoustics, Manufaktura Technologiczna
Powierzchnia użytkowa
10 138,96 m2
Powierzchnia całkowita
12 942,20 m2
Powierzchnia terenu
8 454 m2
Powierzchnia zabudowy
3 341,16 m2
Kubatura
46 523 m3
Opis
Historyczny budynek wskazał kierunek myślenia o całym założeniu.
Dialog „nowego” ze „starym” stał się zasadą, która wyraża się kontynuacją struktury, skali i rytmów.

Od frontu wygodne schody prowadzą na obniżony względem istniejącego terenu plac który stanowi przedpole dla ukształtowanego w podcieniu wejścia. Otwarta przestrzeń dolnego parteru wprowadza do przestronnego atrium. Łączy ono dwa budynki: zabytkowy - przeznaczony dla edukacji ogólnej i projektowany - związany z muzyką. W środku całego założenia umieszczono tambur sali koncertowej - najważniejsze miejsce w budynku i cel na drodze muzycznego kształcenia.

Projektowany budynek jest kontynuacją osiowego założenia obiektu zabytkowego. Wysokość nowego budynku dostosowana jest do poziomu gzymsu istniejącego obiektu. Oba budynki połączono dwukondygnacyjnym atrium, którego wysokość jak i szerokość precyzyjnie wyznaczył podział zabytkowej elewacji. Szerokość zewnętrznego traktu wynika z ryzalitu budynku istniejącego. W środku nowo projektowanej części usytuowano salę koncertową, wokół której zorganizowano przestrzenie komunikacji, odpoczynku, pracy wspólnej i indywidualnej. Na pierwszym piętrze miedzy biblioteką a salą koncertową zaprojektowano wewnętrzny ogród dzięki któremu uzyskano zieloną przestrzeń odpoczynku i wyciszenia.

Elewacje są współczesną interpretacją budynku istniejącego - kontynuacja w wysokości kondygnacji, poziomie nadproży, gradacji wielkości otworów, proporcji i rytmu okien. Celem był spójny wyraz całego założenia z tłową, pragmatyczną architekturą pozwalającą zrozumieć strukturę i funkcję budynku. Ważnym aspektem jest redukcja rozwiązań architektoniczno-przestrzennych oraz materiałowo-konstrukcyjnych przy utrzymaniu wysokiej jakości oraz kontroli budżetowej na etapie budowy jak również użytkowania. Ponadczasowy i uniwersalny język uzyskano przy skromnym budżecie przewidzianym na inwestycję.

Unikalna koncepcja sali koncertowej. Maksymalnie efektywne wykorzystanie niewielkiej powierzchni. Dla wyjątkowej przestrzeni służącej wspólnemu przeżywaniu muzyki. Estrada mieści dużą orkiestrę a rozmieszczona wokół widownia ponad 300- stu słuchaczy. Najdalsze miejsce znajduje się zaledwie 8 metrów od estrady. Miękki kształt i zastosowany materiał zapewnia wyjątkowe walory akustyczne z pogłosem dochodzącym niemal do dwóch sekund.

Sala jest sercem budynku Szkoły, została zlokalizowana w jej najważniejszym miejscu – w samym centrum. Doskonale widoczna z każdego miejsca budynku bryła sali będzie świetnie dostępna dla artystów (na poziomie -1) jak i dla publiczności (od strony atrium na poziomie 0). Sala będzie pomieszczeniem wolnostojącym w otwartej przestrzeni wnętrza budynku, co zapewni dodatkową izolację akustyczną od świata zewnętrznego.