Projekty

Janáčkovo Kulturní Centrum, Brno

Lokalizacja
Brno, Republika Czeska
Inwestor
Miasto Brno
Autor
Tomasz Konior
Autorzy
Paweł Przeniosło, Wojciech Purski, Angelika Drozd, Agata Gryszkiewicz, Dominik Koroś
Akustyka
Nagata Acoustics, Manufaktura Technologiczna
Opis
Cechą charakterystyczną projektu jest dualizm - dwoistość, która definiuje gmach i jego przeznaczenie.

Dwie struktury zespolone w jeden budynek: masywna, zamknięta, podporządkowana muzyce i otwarta, transparentna oddana publiczności i mieszkańcom.

Dwie funkcje: główna i podstawowa to siedziba Orkiestry natomiast uzupełniająca to ogólnodostępna przestrzeń gmachu publicznego.

Dwa języki architektury: historyczny, różnorodny nadający charakter miejscu oraz współczesny odnoszący się do tradycji lecz wykorzystujący swój własny język i dzisiejsze możliwości technologiczne.

Obrys gmachu określiły krawędzie sąsiednich budynków, zewnętrzne i wewnętrzne pierzeje niedokończonego kwartału zabudowy. Rozpoznawalnym motywem tego budynku jest stopniowanie. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko przemieszczać się między poziomami ale również konsekwentnie kształtować bryłę budynku. Począwszy od schodów na placu wejściowym, który wnikając do środka staje się foyer, przez paradne schody łączące kolejne poziomy a skończywszy na dachu, który będąc piątą elewacją przybrał spektakularną formę schodkowego tarasu widokowego.

Najważniejszą przestrzenią jest sala koncertowa. Posiada widownię na 1300 melomanów i estradę zaprojektowaną tak, aby dawała nieograniczone możliwości aranżacji: od kameralnych, solowych występów po wielkie monumentalne koncerty na wielką, symfoniczną orkiestrę i chóry. Najwyższa jakość brzmienia oraz wrażenia estetyczne i wizualne określają wyjątkowy charakter i atmosferę sali koncertowej,  jej przestrzenność i wykończenie w całości podporządkowane są muzyce.