Projects

Zagospodarowanie Placu Defilad, Warszawa

Projekt
2005
Inwestor
Miasto Stołeczne Warszawy
Autorzy
Tomasz Konior, A. Krzysztof Barysz
Współpraca
Wojciech Czapnik, Aleksander Nowacki
Powierzchnia
18 660 m2
Kubatura
74 570 m3