Projekty

Biblioteka Narodowa, Warszawa

Lokalizacja
Warszawa, Al. Niepodległości 213
Konkurs
I miejsce
Inwestor
Biblioteka Narodowa
Autorzy
Tomasz Konior, Katarzyna Sokołowska SOKKA, Wojciech Sokołowski SOKKA
Zespół projektowy
Angelika Drozd, Dominik Koroś, Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Wojciech Przywecki, Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Ewelina Bidzińska SOKKA, Michał Latko SOKKA
Opis
Człowiek i książka są źródłem powstawania i funkcjonowania bibliotek. Intuicyjność poruszania się po budynku, brak barier architektonicznych, ergonomia, specjalistyczne oświetlenie i aranżacja oraz różnorodność funkcji towarzyszących bezpośrednio wpływają na popularność miejsc. Natomiast odpowiednie magazynowanie księgozbioru, logika przestrzeni czytelniczych i funkcji obsługujących, wysokowydajne instalacje, ekonomika utrzymywania obiektu oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii podnosi ilość, jakość i różnorodność zbiorów a także ich dostępność i bezpieczeństwo.