PL EN
Projects

Zespół mieszkaniowy, Katowice

Lokalizacja
ul. Ceglana, Katowice
Projekt
2008
Powierzchnia
23 814 m2
Powierzchnia terenu
105 551 m2

Główną ideą autorów koncepcji było wykreowanie wyjątkowej enklawy mieszkaniowo - rekreacyjnej w bliskim sąsiedztwie śródmieścia Katowic. Rozległy, niezabudowany teren o wyjątkowych walorach lokalizacyjnych i krajobrazowych wraz ze zbiornikiem wodnym i bujną zielenią tworzy unikalne warunki dla ekskluzywnej tkanki mieszkaniowej.

Ten naturalny, zielony krajobraz będzie stanowił tło dla całościowego założenia urbanistycznego o nowoczesnej, charakterystycznej architekturze. Harmonijne połączenie natury, kultury, jakości i symboliki tworzy silny wyraz przestrzenny.

Kompozycja zespołu oparta jest o wyraźnie zarysowane osie urbanistyczne, których nazwy pochodzą od charakterystycznych dla miejsca naturalnych walorów: zieleni i wody.

Osie mają swój początek i koniec w charakterystycznych miejscach zespołu, są symbolami czterech stron świata, czterech żywiołów i czterech pór roku, oraz wyznaczają układ urbanistyczny zabudowy osiedla.

Na zamknięciach osi zaprojektowano obiekty kubaturowe o unikalnej architekturze, stanowiące „Bramy”, dominanty całej zabudowy. Osie dzielą ponadto zabudowę na cztery mniejsze enklawy mieszkaniowe, którym przypisano szczególne cechy zabudowy o różnej skali i kolorystyce.

Następny projekt:
Domy w zabudowie szeregowej, Katowice