Projekty

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego, Kraków

Lokalizacja
ul. Kościuszki, Kraków
Inwestor
Estate Development sp. z o. o.
Autor
Tomasz Konior
Współpraca
Wojciech Czapnik, Andrzej Witkowski, Wojciech Wojtaszek, Andrzej Pyra, Wacław Nawrocki, Marian Wąsacz, Andrzej Czmok, Bogdan Krokosz, Witold Pierz, Remigiusz Rolnik, Wojciech Wróblewski, Andrzej Hericht, Stanisław Pająk, Alina Jamka
Powierzchnia użytkowa
3 442,12 m2
Powierzchnia całkowita
4 191,40 m2
Powierzchnia terenu
798 m2
Powierzchnia zabudowy
798 m2
Kubatura
13 090 m3
Opis

Rozbudowa istniejącego budynku zajmie całą niezabudowaną powierzchnię działki, oraz teren uwolniony przez wyburzenie oficyn i częściową rozbiórkę budynku frontowego. Na obszarze tym na poziomie piwnic i parteru urządzony zostanie dwukondygnacyjny garaż oraz zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne. Powyżej poziomu garażu nowa zabudowa o wysokości czterech kondygnacji (do poziomu 16m ponad poziom terenu) utworzy wraz z istniejącą, zachowywaną strukturą kształt litery H, tworząc dwa wewnętrzne podworce – studnie doświetlające apartamenty. Ku tym otwarciom skierowane będą wszystkie loggie i balkony apartamentów. Na poziomie +1, na stropie na garażem planowane jest urządzenie 4 tarasów przynależących do apartamentów 1.A i 1.B, jak również do salonu spa znajdującego się w nowoprojektowanej części budynku na tej kondygnacji.

Istniejące wejście główne do budynku oraz wejścia do lokali usługowych w parterze nie ulegną zmianie. Likwidacji ulegnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od ulicy Tatarskiej. Zostanie zastąpiony przez wjazdy do garaży, zamykane bramami, prowadzące na poziom odpowiednio piwnic i parteru, znajdujące się w licu budynku od strony ulicy Tatarskiej. W tej elewacji znajdzie się również wejście do  pomieszczenia do składowania odpadów stałych.